Högerregeln – Hur vet man om högerregeln gäller?

Högerregeln är en av de grundläggande trafikreglerna i Sverige och är avsedd att förenkla och säkra trafiken i korsningar. Men trots dess enkelhet, är det många som är osäkra på när och hur högerregeln gäller. Denna artikel syftar till att förklara hur man vet om högerregeln gäller och under vilka omständigheter den träder i kraft.

Vad är högerregeln

Högerregeln är en trafikregel som säger att du ska lämna företräde åt trafik som kommer från höger i en korsning. Regeln gäller vanligtvis när det inte finns andra trafikskyltar eller signaler som reglerar företrädet. Genom att tillämpa högerregeln kan trafiken flyta smidigare och risken för olyckor minskas, eftersom alla förare vet vad de ska göra i en given situation.

När gäller högerregeln

För att förstå när högerregeln gäller är det viktigt att känna till några grundläggande situationer där regeln oftast tillämpas:

 • Obevakade korsningar: Om det inte finns några trafikljus, stoppskyltar eller väjningsskyltar i korsningen ska du följa högerregeln.
 • Bostadsområden och mindre vägar: Högerregeln gäller ofta i bostadsområden där trafiken är mindre intensiv och det inte finns trafikskyltar som styr korsningar.
 • Parkeringsplatser: På stora parkeringsplatser där det inte finns tydliga markeringar eller skyltar som visar vem som har företräde kan högerregeln tillämpas.

Det är viktigt att vara uppmärksam på omgivningen och eventuella skyltar som kan ändra standardreglerna för väjningsplikt i korsningen.

Undantag från högerregeln

Det finns flera situationer där högerregeln inte gäller och det är viktigt att känna till dessa för att undvika missförstånd och potentiella olyckor:

 • Huvudled: Om du kör på en huvudled ska de som kör in på huvudleden lämna företräde åt dig. Detta markeras oftast med tydliga skyltar.
 • Väjningsplikt och stoppskyltar: Om det finns en väjningsplikt eller stoppskylt ska de som närmar sig dessa skyltar lämna företräde oavsett från vilken riktning de kommer.
 • Trafikljus: Om det finns trafikljus i korsningen styrs företrädet av dessa ljussignaler, inte av högerregeln.
 • Cirkulationsplatser: I rondeller gäller speciella regler där trafiken i rondellen alltid har företräde framför den som kör in i rondellen.

Dessa undantag är väl markerade med skyltar och andra vägmarkeringar, så det är viktigt att alltid vara uppmärksam på omgivningen.

Hur man vet att högerregeln gäller

Att veta när högerregeln gäller kräver att du är uppmärksam på flera faktorer. Här är några tips för att avgöra om högerregeln gäller vid en viss korsning:

 • Trafikskyltar: Kontrollera om det finns några väjningsskyltar, stoppskyltar eller andra vägskyltar som anger företrädessituationen. Om inga sådana skyltar finns, är det sannolikt att högerregeln gäller.
 • Vägens utformning: I mindre bostadsområden och på smala vägar med låg trafikintensitet är det vanligt att högerregeln gäller.
 • Tidigare erfarenheter: Om du kör i ett område du känner till väl och vet att vissa korsningar inte har några trafikskyltar, kan du förvänta dig att högerregeln gäller där.
 • Andra förares beteende: Ibland kan du observera hur andra förare agerar för att få en indikation på om de förväntar sig att du ska tillämpa högerregeln.

Genom att kombinera dessa tips kan du oftast avgöra om högerregeln gäller eller inte i en specifik situation.

Sammanfattningsvis är högerregeln en enkel men effektiv trafikregel som hjälper till att säkerställa en smidig och säker trafikflöde. Att vara medveten om när högerregeln gäller och känna till dess undantag är avgörande för att förebygga olyckor och osäkerhet i trafiken. Var alltid uppmärksam på trafikskyltar och omgivningen för att göra rätt beslut vid varje korsning.